ஆன்லைன் படக் கருவிகள்

எங்கள் இணையதளம் ஒரே கிளிக்கில் பல்வேறு சின்னமான கருவிகளை வழங்குகிறது. அளவைக் குறைப்பதில் இருந்து பட மாற்றம் வரை மற்றும் டேவிசன் தலைமுறையிலிருந்து உலகத் தரம் வாய்ந்த படத் தேடல் வரை அனைத்தையும் ஒரே தாவலில் பயன்படுத்தலாம்

தலைகீழ் படத் தேடல்

தலைகீழ் படத் தேடல்

எங்கள் நிபுணர் கருவி மூலம் உங்கள் தேடலை எளிதாகவும் உண்மையானதாகவும் ஆக்குங்கள்.

பட அமுக்கி

பட அமுக்கி

தரத்தை இழக்காமல் உங்கள் படங்களை மிகவும் சிறியதாக ஆக்குங்கள்

JPGக்கு மாற்றவும்

JPGக்கு மாற்றவும்

உங்கள் பட வடிவமைப்பை மாற்றுவதன் மூலம் உங்கள் மாற்று விகிதத்தை அதிகரிக்கவும்

பட கலர் பிக்கர்

பட கலர் பிக்கர்

உங்கள் உலகத்தை வரைவதற்கு ஒரு வண்ணத்தைத் தேர்வுசெய்க

படத்திலிருந்து உரை மாற்றி

படத்திலிருந்து உரை மாற்றி

படங்களை உரையாக மாற்ற எளிதான வழி

Compress Image To 10KB

Compress Image To 10KB

One-Click Easy Image Size Perfection

Compress Image To 20KB

Compress Image To 20KB

Efficiently Reduce Image Sizes to 20KB!

விளம்பரம்
Compress image To 30KB

Compress image To 30KB

Quality compression in 30KB limit.

JPEG ஐ 50KB ஆக சுருக்கவும்

JPEG ஐ 50KB ஆக சுருக்கவும்

படங்களை 50KBக்கு விரைவாக சுருக்கவும்!

JPEGஐ 100KB ஆக சுருக்கவும்

JPEGஐ 100KB ஆக சுருக்கவும்

உடனடி பட சுருக்கத்தைப் பெறுங்கள்!

வார்த்தைக்கு JPG

வார்த்தைக்கு JPG

JPG ஐ வார்த்தையாக மாற்றவும்: எளிதான மற்றும் விரைவான வழி

படத்தின் அளவை KB இல் குறைக்கவும்

படத்தின் அளவை KB இல் குறைக்கவும்

உடனடி பட சுருக்கத்தை இன்று அனுபவிக்கவும்!

JPEG இலிருந்து JPG மாற்றி

JPEG இலிருந்து JPG மாற்றி

சிரமமின்றி JPEG ஐ JPG ஆக மாற்றவும்.

JPEG முதல் PNG வரை

JPEG முதல் PNG வரை

சிரமமற்ற JPEG முதல் PNG மாற்றி.

JPEG ஐ சுருக்கவும்

JPEG ஐ சுருக்கவும்

JPEG படத்தை ஆன்லைனில் எளிதாக மேம்படுத்தி சுருக்கவும்.

Convert HEIC To JPG

Convert HEIC To JPG

HEIC to JPG: Redefining Visual Experience.

Merge Images

Merge Images

Easily Merge Images for Creative Combinations.

விளம்பரம்
JPG Size Reducer

JPG Size Reducer

Resize JPGs Seamlessly for Efficiency

Face Smoother Online

Face Smoother Online

Revitalize Your Photos with Face Smoother

Image Translator

Image Translator

Speak Every Snapshot's Language.

Image Enhancer

Image Enhancer

Revolutionize visuals with our Image Enhancer.

PNG Maker

PNG Maker

Unlock Creativity with Our PNG Maker

PNG To Text

PNG To Text

PNG Text Extraction Made Easy